Thursday, February 14, 2008

Cherita Ngelansa `Pengidup Aku'

Uchu aku ka tuai Rozanna anak Raymond Umpu nerima ijazah lebuh udah mujur nembuka pelajar iya ba UITM Shah Alam, Selangor.
Anak aku ka biak amat nerima ijazah iya lebuh udah mujur nembuka pelajar iya ba UNIMAS. Udahnya iya nampung pelajar iya ngambi Diploma Lepasan Ijazah ba UM lalu diatu iya ngajar ba SMK Meradong, Bintangor.


Anak aku ka nombor tiga lebuh udah mujur nembuka pelajar iya ngambi ijazah ba Open Universiti Malaysia(OUM). Diatu iya nyadi Penolong Kanan I ba SK Abg. Hj. Matahir, Sarikei.
Anak tuai aku Cikgu Raymond Umpu begambar nerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Diatu iya gawa mangku pengawa Penolong Kanan HEM ba SK Ulu Entaih, Julau.

Gambar tu diambi lebuh aku benong nerima Darjah Kebesaran Bentara Bintang Sarawak (BBS) daripada Darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak ka disuaka TYT Negeri Sarawak dalam taun 2005.

Lebuh ngajar di SK Abang Amin, Bintangor dalam taun 1967. Aku nyadi guru sukan lalu sekolah kami menang antara sekolah-sekolah Rendah di serata pelilih Binatang District.

Bejadi pengawa nyuaka sijil di SK Methodist, Kapit maia agi gawa ba opis pelajar, Bahagian Kapit mangku pengawa Penolong Penyelia Bahagian Pembangunan.

Begambar enggau sida menyadi aku sebilik lebuh mai Christina pulaika kapit. Sebedau tu `Tina' diibun menyadi aku tu laban iya ti ada muda lalu perlu di peresa doktor ari sepital besai Siibu.

Gambar kami sabilik lebuh aku agi gawa di SK Long Segaham , Belaga maia taun 1973. Guru Besar ba SK Long Segaham.
Pengingat maia baru begulai dalam taun 1966-1967.Nerima sijil lebuh udah tembu kursus Matematik peringkat kebangsaan taun 1986.Nerima tropi johan Mr. Rajang taun 1971 lebuh maia belatih nyadi cikgu.

Gambar pengingat maia agi nembiak begulai enggau petunggal aku Junan.
Gambar pengingat kami menyadi baru tiga iko maia tu. Ka tuai Perpetua Sebah, lalu ka mit endar nya Angela lalu diatu digelar Upah.Aku, Anthony anak Philip @ Phillip ada ba rumah panjai kami ka diatu. Maia nya suba rumah panjai kami dipegai Tuai Rumah Gelimai anak Tuah (aki Manan anak Ubong). Aku ada leboh kurang pukul 9.30 malam kena 10.09.1945. Aku anak nombor 2(ka idup) ari 5 iku kami diri menyadi. Menyadi aku ka tuai benama Perpetua Sebah, nangkan ka aku siku indu benama Angela lalu ditangkanka Helena enggau Rita.
Maia chukup umur masuk sekula aku besekula ba Sekolah Rendah Bawang Assan, Sibu nyentukka Primari 6. Aku enda belajar Primari 4 tang merejuk ka Primari 5 lebuh udah abis Primari3. Tembu sekolah rendah ujung taun 1960 aku nyambung pelajar aku ngagai sekolah menengah ba SMK Kanowit(diatu SEDAYA di daerah Kanowit) ari kelas Transition nyentuk manggai Form 5. Maia sekula aku enda nembuka pelajar ba Form 5, aku ngetu belajar lebuh udah taun baru China taun 1966.
Kena 1.6.1966 aku diberi peluang gawa nyadi cikgu sementara ba SK Teluk Batu, Binatang( diatu Bintangor). Taun 1967 aku pindah gawa nyadi cikgu sementara ba SK Abg. Amin, Binatang. Taun 1968-1969 aku pindah gawa nyadi cikgu lalu megai pengawa nyadi Kapala Pengajar tauka Headmaster ba SK Ulu Meradong, Binatang.
Berengkah 1.1.1970 ngagai 31.12.1971 aku masuk pusat alai blatih nyadi pengajar ba Rajang Teachers' Training College, Binatang (diatu Institut Perguruan Rajang).
Tembu ka belatih aku lalu dianjung gawa di Daerah Belaga nyadi cikgu sekolah rendah lalu megai penga nyadi kapala Pengajar (Headmaster) berengkah ari 3.1.1972. Dalam bulan Ogos 1974 aku pindah ngagai SK Ng. Oyan, di Kapit nyentuk ka bulan Disember 1976.Lebuh agi gawa ba SK Ng. Oyan aku bisi ati deka nyambung pelajar aku ngena jalai belajar ka diri empu lalu masuk peresa ngati ka diri. Nyalai dalam taun 1975 aku masuk peresa Senior Cambridge ngati ka diri lalu nasit bendar mega aku lalu pass Gred 3. Aku minta ditikika gred ari cikgu sekolah rendah gred B1 ngagai guru sekolah rendah gred C2A lalu mujur mega. Berengkah 1.1.1977 ngagai 30.11.1984 aku nyadi kapala pengajar ba SRB Sg. Amang, Kapit. Lalu berengkah 30.11.1984 nyentuk ngagai 30.12.1987 aku nyadi kapala pengajar ba SRB Cardinal Vaughan, Song niki pangkat ngagai DG6A. Aku mega neruska pengawa ngambi peresa luar ba tingkat STPM lalu pas mega dalam beberapa kali aku ka ngambi peresanya ngati kediri. Lalu berengkah 1.12.1987 nyentuk ngagai 30.11.1994 aku gawa ba Opis Pelajar Bahagian Kapit megai pengawa Penolong Penyelia Bahagian Pembangunan DGA tingkatan Khas. Berengkah 1.12.1994 aku betukar gawa ngagai sekolah rendah SK Selidap di Bintangor nyadi guru besar lalu niki pangkat ngagai DG5 lalu udah nya ditikika baru ngagai DG4 nyentukka aku pencen kena 10.09.2000.
Maia aku baru pencen bala kami serumah suah minta aku nyadika tuai rumah kami. Ka terubah iya sida minta aku nyadi tuai rumah nya dalam taun 2001. Aku apin setuju laban kami serumah mega nadai penanggul ka besai. Maia nya mega tuai rumah kami ka diatu bisi ngempuruka bala kami serumah madahka juluk ati iya deka ngetu nyadi tuai rumah laban diasuh kompani gawa jauh ari menoa lalu iya mega deka nyerahka pengawanya asuh aku. Aku pen empai setuju lebuh maia nya. Pengudah nya tuai rumah kami lalu nadai agi ngagau ka kami serumah berandau nyentukka ngagai taun 2005. Lalu ba taun 2004 bisi berita enda tentu manah nadi ba rumah kami ianya pengawa tuai kami ti balat enda ngelantangka ati bala rakyat. Nyalai sida sekali agi minta aku nyadi tuai. Aku agi empai setuju tambah mega bala kami sabilik pen enda ngasuh aku. Udahnya dalam taun 2006 pengawa ka enda manah sereta balat ngemedis ati rakyat diulang iya baru. Ninga ngemalatnya pengawa iya aku nyau kasih mega meda bala kami sarumah balat dikemelika iya. Nya meh ti ngasuh aku tegerak ati lalu madahka aku nerima peminta sida. Nyalai malam 30.04.2006 En. Mathew lalu ngempuruka kami sarumah mai berandauka pekara tu. Malam nyamega aku lalu dipersetujuka bala kami serumah nyadika tuai sida iya. Tuai rumah lama kami bisi nyain siti surat ngetuka diri megai pengawa lalu bisi mega nyain siti surat ngaku penyalahka digaga iya.
Kami lalu milih kaban JKKK baru, muka akaun JKKK baru lalu nganjung berita ka deka beganti tuai rumah ngagai opis Tuan District Officer, Sibu.
Pengawa ka betukar tuai rumah sekali tu ukainya mudah. Enda mukai-mukai tuai rumah kami enda ngamatka jaku iya lalu enggai nyerahka pengawa iya asuh aku. JKKK baru kami diterima sida ari opis DO Sibu lalu kami di asuh muka akaun JKKK ka baru. Kenyau udah nya grant rumah kami sigi masuk akaun JKKK kami tu lalu kami sigi selalu ngatur nama-nama pengawa ka sigi patut di atur baka randau, kerja gotong-royong, nyambut penatai pemesai enggau bala temuai enggau ti bukai. Pembantu tadbir ti ngemataka pengawa ngelantik tuai rumah terang bendar enda ngemuaska ati. Ti maia kami betanya iya semina ngasuh kami nganti. Bakanya belama saut iya. Kes aku tu ukai kediri tang bisi belas iya agi bala tuai rumah ba kawasan DUN Bawang Assan ka empai diintu iya. Dalam taun 2008 dia aku diasuh beperesa pengerai ba sepital lalu mega ngaga `tapisan keselamatan' ari polis. ADUN kami Dato' Seri Wong Soon Koh udah nyain surat sokongan aku. Lebuh meda lama nadai rita Mathew bisi niki ngagai Pegawai Tadbir baru lalu nanya ka berita. Tekenyit ninga rita tapisan madahka aku bisi rekod ba polis. Aku nadai kala ngereja pengawa ka enda menuku. Lebuh di pansik amat-amat baru nemu bisi repot mada ka sida Special Branch aku bisi telibat dalam kimpin. Ninga nya aku nulis surat asuh kepala polis Sibu madahka diri enda puas ati ka repot nya. Aku nanya sapa ngaga repot nya tang sida enggai madah. Aku madahka diri deka ngambi tindakan undang-undang. Udah nya polis bisi ngaga surat siti madah sida tagang ka aku dilantik nyadi ketua kaum. Mathew berandau enggau pegawai tadbir baru lalu di asuh ngempuruka bala kami serumah lalu nanyaka penemu rakyat sekali agi pasal hal tu. Lebuh berandau malam 10.04.2009 kami serumah balat ringat lalu besetuju ngenataika penemu kami ka nadai agai pechaya ka tuai rumah lama kami nya. Ari nya bala kami lalu bechelak jari awakka di kenataika ngagai Tuan DO.
Lebuh aku udah pencen mega dia bisi company swasta ngiga orang ka udah nyadi pengajar, udah pencen sereta bisi ngembuan pengelandik nguna komputer ngisi pengawa puang ba SMK Kampung Nangka nyadi `Master Trainer' ngelatih bala cikgu cara nguna komputer kena ngajar di sekula sida. Aku minta, diinterview lalu diterima. Nyalai aku berengkah enggau kontrak 1 taun berengkah ari udah gawai 2006 nyentukka bulan Julai 2007. Dalam bulan Ogos 2008 aku nguji minta masuk belajar sambilan ba Open Universiti Malaysia. Aku mega diterima tang maia berandau enggau bala kami sabilik dia bini aku enggau bala anak ukai ga enda ngasuh tang nangika pejajarnya ila tau mai penyarut ba untak aku laban ti nyau tuai tambah mega nadai tentu tuju kelimpah ti ngemuaska ati diri. Nya meh aku enda neruska juluk ati aku nya.No comments: