Friday, January 30, 2009

Sempekat Dalam Rumah Panjai Kami.

Gambar tu diambi maia gotong royong ngaga bansar perauka diberi ari grant (MRP) mansa Wakil Rakyat kami ianya Datuk Robert Lau Hoi Chew (MP Sibu enggau Lanang), enggau Dato' Seri Wong Soon Koh ADUN Bawang Assan.


Ti bisi pengawa/projek deka diatur kami semumah selalu berandauka chara ngatur/ngereja pengawa nya.

No comments: